Одити от втора страна

ИЗАСерт България има голям опит в работата си с търговски и ресторантски вериги, търговците на едро, вносители и световни производители и подпомагането им да развиват собствени схеми за устойчиво управление на доставчиците си.

Можем да Ви предложим пълен пакет от услуги за изграждането на капацитета на Вашите доставчици:

  • Оценки на доставчици – те ще Ви дадат подробна информация за процесите, инфраструктура, система за качеството и безопасността на храните на производителя. Одитите ще се извършват от одитори, квалифицирани от ISACert и някои от най-влиятелните собственици на стандарти, като IFS, BRC, GlobalGAP, FSSC 22000 и др.

Основната цел на нашите одити е да се докаже съответствието на операциите на доставчика с определените изисквания по един прозрачен и професионален начин. Технологията  за одитиране на ISACert гарантират задълбочен и подробен одит.  Ние одитираме целия производствен процес – от закупуване на суровини до доставката на крайния продукт.

Можем да одитираме спрямо вече налични протоколи, но също така можем и да разработим такива протоколи, отговарящи на Вашите и нуждите на Вашите клиенти, както и в съответствие с международно приетите стандарти.

  • Обучения и помощ при реализирането на оценките на доставчици