ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани  одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб.

Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Нашите сертификати са широко приети и се признават в целия свят. Всички наши местни одитори са с опит в хранително-вкусовата промишленост и комбинират изискванията на международните стандарти и законодателство с техните познания за местните условия и законодателство.

 Какво можем да направим за Вас

Ако желаете Вашите приходи и печалба да нарастват устойчиво, може да постигнете това само, ако спечелите доверието на потребителите, търговските и ресторантски вериги и това на големите производители. В динамичния и непрекъснато променящ се свят на бизнеса с храни един изключително важен аспект на ежедневната работа остава непроменен – доставката на хранителни продукти, които отговарят на изискванията на клиента за безопасност, качество и устойчивост. За да постигнете доверие, трябва да поддръжате Вашата система за управление на безопасността и качеството на храните на ниво, с което да отговаряте на международните стандарти и да докажете това чрез надеждна сертифицикация. Чрез своите одитиращи и сертифициращи услуги ISACert Ви подкрепя в това, подпомагайки за развитието на бизнеса Ви и постигането на нови възможности.

  •  Одити и сертификация - Специализирайки се само в хранително-вкусовата промишленост, ISACert разбира ролята Ви във веригата за доставка на храни и можем да Ви предоставим одитиращи и сертифициращи услуги, съобразени с Вашия конкретен бизнес модел. Нашите услуги Ви помагат да гарантирате безопасността и качеството на продуктите Ви, както и за подобряване на вътрешните процеси във Вашата компания.

 Като цяло компаниите и клиентите в хранителната верига имат специфични изисквания, когато става дума за стандарти, по който трябва да бъдат сертифицирани. ISACert могат да Ви подкрепят чрезсертифицикация по световно признати стандарти за:

- безопасност на храните като IFS, BRC, GRMS, FSSC 22000, ISO 22000, HACCP, GMP + и Global GAP;

- управление на качеството като ISO 9001;

- устойчивост като MSC, UTZ (кафе, какао и чай) и RSPO;

  • Одити от втора страна на доставчици - Извършваме също одити на доставчиците на международни търговски и ресторантски вериги, свързани с качеството на продукта, безопасността на храните и социалната отговорност. Можем да одитираме спрямо вече налични протоколи, но също така можем и да разработим такива протоколи, отговарящи на Вашите и нуждите на Вашите клиенти, както и в съответствие с международно приетите стандарти.
  • Обучения За да ви помогнем да разберете по-добре необходимостта от одити и сертифициране, предоставяме обучения по стандартите за сертифициране, обучения за вътрешни одитори и фирмени обучения за качество и безопасност на храните.
  • Услуги за законово съответствие