Акредитации

IISACert извършва одити и сертификация за фирми от цялата верига на доставка на  храни по международно признати стандарти. В качеството си на сертификацираща организация, ISACert е акредитирана от уважавани органи по акредитация като Dutch Accreditation Council (RvA) и Accreditation Services International (ASI) и е призната от  собствениците на стандартните, по които одитира и сертифицира.

От Dutch Accreditation Council (RvA) ISACert е акредитирана за:

  • Системна сертификация под номер C062
  • Продуктова сертификация по номер C241

От Accreditation Services International (ASI) ISACert е акредитирана за: