BRC Food

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по BRC Food

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за вашата компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта BRC Food? Искате ли Вашата фирма да бъде одитирана от сертифициращ орган с добра репутация и опитни одитори, които познават Вашия бизнес?

BRC Food стандартът е разработен, за да посочи оперативните критерии за безопасност и качество на храните, необходими за всяка компания, произвеждаща храни, за да бъде в състояние да изпълни задълженията си по отношение на спазване на законодателството и защитата на потребителя.

Стандартът е строг и подробен, но същевременно лесен за разбиране. Той е логичен, основан на риска и ви предоставя ясни предписания стъпка по стъпка по пътя към сертификация.

ISACert е специализирана в сертифицирането на компании, произвеждащи храни като Вашата. Одиторите на ISACert са квалифицирани да комбинират одита по BRC Food с допълнителни модули на BRC, като модулът на ASDA или други стандарти като IFS Food.

Бивайки в тесен контакт със собственика на стандарта BRC, ние ви държим в течение относно най-новата информация и интерпретации на стандарта, така че да бъдете напълно готови, когато се извършва одита.

  • Сертифицикацията по BRC Food стандарта ще увеличи доверието на Вашите клиенти във вашата система за качество и безопасност и управлението на Вашите доставки.
  • Нещо повече, чрез подобряване на безопасността на храните, стандартът също ще ви помогне да се намалят отпадъците, оплакванията от клиенти, изтеглянията на продукция от пазара и върнати продукти.
  • Вие ще имате по-задълбочена оценка на Вашата система за безопасност и качество от компетентен ISACert одитор по BRC.
  • Вашият бизнес ще се появи в BRC Directory, която ви дава допълнително признание и води до по-голямо доверие у клиентите.
  • BRC Food е признат от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и отговаря на изискванията, създадени от търговците на дребно, за да им гарантират високо ниво на защита на потребителите.
  • Вие ще имате по-ниски разходи и ще губите по-малко време в одити от втора страна, изисквани от Ваши клиенти.

BRC Food стандарта, както и Interpretation Guideline, допълнителни публикации и източници на информация са бързо и лесно достъпни чрез BRC Participate (онлайн платформата на BRC).

Стандартът BRC Food е приложим само за фирми преработващи храни. За логистични фирми, такива, които произвеждат опаковки за храни и агенти и брокери са предназначени други специализирани BRC стандарти.

BRC разработи допълнителни доброволни модули за търгувани стоки и ASDA, които са одитирани в комбинация с BRC Food. Други в момента се разработват. Моля, свържете се с нас на office@isacert.bg  за най-новата информация.

Одитирането и сертификацията по BRC Food е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

BRC Food стандарта може да се използва от всяка компания, която обработва, преработва и пакетира храни. Това би могло да бъдат места за производств на първични продукти и кланици, както и места за преработка на храни, консервни предприятия и такива за производство на готови за консумация продукти.

BRC Food стандарта е създаден, за да ви помогне да установите добри производствени практики, за да произвеждате безопасни, отговарящи на законовите изисквания продукти, които отговарят и на очакваното качество от страна на Вашите клиентите.

Дали да се сертифицирате по BRC Food или друг стандарт, като IFS Food или FSSC 22000 зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по BRC Food стандарта може да бъде комбинирана с друг вид сертификация, като тази по IFS Food или FSSC22000 стандартите.  Също така, ако работите с ASDA, ISACert може да ви предложи също ASDA модула.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.