BRC стандарти

BRC стандартите гарантират стандартизацията на оперативните критерии за качество и безопасност и че производителите отговарят на законовите изисквания и осигуряват защита на крайния потребител.

Подробна информация за BRC стандартите, може да откриете тук: