BRC Storage and Distribution

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по BRC Storage and Distribution

BRCGSКачеството и безопасността на храните са от ключово значение за вашата компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта BRC Storage and Distribution? Искате ли Вашата фирма да бъде одитирана от сертифициращ орган с добра репутация и опитни одитори, които познават Вашия бизнес?

Стандартът BRC Storage and Distribution осигурява основната връзка между сертификацията по производствените BRC стандарти и крайния потребител, търговеца на дребно и компанията за услуги. Стандартът има за цел да осигури най-добрите работни практики в съхранението и дистрибуцията на продукти и насърчава непрекъснатото подобряване на процесите.

Стандартът е строг и подробен, но същевременно лесен за разбиране. Той е логичен, основан на риска и ви предоставя ясни предписания стъпка по стъпка по пътя към сертификация.

ISACert е специализирана в сертифицирането на компании като Вашата, които съхраняват и дистрибутират храна. Одиторите на ISACert са квалифицирани да комбинират одита по BRC Storage and Distribution с допълнителни модули на BRC или други стандарти.

Бивайки в тесен контакт със собственика на стандарта BRC, ние ви държим в течение относно най-новата информация и интерпретации на стандарта, така че да бъдете напълно готови, когато се извършва одита.

  • Независимо дали сте наложен международен доставчик или работите на развиващ се пазар, сертифицикацията по BRC Storage and Distribution стандарта ще увеличи доверието на Вашите клиенти във вашата система за качество и безопасност и управлението на Вашите доставки.
  • Одитът и сертицификацията от ISACert ви гарантира, че качеството и безопасността на продуктите по време на складирането и дистрибуцията са запазени и доверието на клиентите е подсигурено.
  • Вие ще имате по-задълбочена оценка на Вашата система за безопасност и качество от компетентен ISACert одитор по BRC.
  • Вашият бизнес ще се появи в BRC Directory, която ви дава допълнително признание и води до по-голямо доверие у клиентите.
  • BRC Storage and Distribution стандартът е признат от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и отговаря на изискванията, създадени от търговците на дребно, за да им гарантират високо ниво на защита на потребителите.
  • Вие ще имате по-ниски разходи и ще губите по-малко време в одити от втора страна, изисквани от Ваши клиенти.

BRC Storage and Distribution стандарта, както и Interpretation Guideline, допълнителни публикации и източници на информация са бързо и лесно достъпни чрез BRC Participate (онлайн платформата на BRC).

Допълнителни доброволни модули обхващат търговията на едро и услуги като паркинг, проверка на продуктите и оползотворяване на отпадъци и рециклиране.

Стандартът BRC Storage and Distribution е специално разработен за складове, търговци на едро и / или дистрибутори на хранителни стоки, потребителски продукти или опаковки. За логистични фирми, производители на опаковки за храни, преработватели, агенти и брокери други специфични стандарти на BRC са на разположение.

Моля, свържете се с нас на office@isacert.bg  за най-новата информация за стандарта. Одитирането и сертификацията по BRC Storage and Distribution е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

Стандартът е разработен, за да обхване всички дейности, които могат да повлияят на безопасността, качеството и законността на съхраняваните и дистрибутирани продукти и на допълнително договорени услуги, предоставяни от компании за съхранение и дистрибуция. Стандартът не обхваща други важни изисквания, приложими към дейността на бизнеса за съхранение и дистрибуция – например здраве и безопасност, околна среда или етични въпроси.

Дали да се сертифицирате по BRC Storage and Distribution или друг стандарт, като IFS Logistics зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.