BRC IOP – международният стандарт за опаковане и опаковъчни материали

BRCGS

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по BRC Iop

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за вашата компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта BRC Iop? Искате ли Вашата фирма да бъде одитирана от сертифициращ орган с добра репутация и опитни одитори, които познават Вашия бизнес?

Експерти по опаковки и безопасност на продуктите разработиха BRC стандарта за опаковане и опаковъчни материали. BRC Ви предоставя ясни предписания стъпка по стъпка по пътя към сертификация и цялостен пакет за подкрепа, с който да Ви помогне да започнете. Стандартът е строг и подробен, но същевременно лесен за разбиране. Той е логичен, основан на риска и Ви предоставя ясни предписания стъпка по стъпка по пътя към сертификация.

ISACert е специализирана в сертифицирането на компании, произвеждащи опаковки и опаковъчни материали като Вашата. Одиторите на ISACert са квалифицирани да комбинират одита по BRC Iop с допълнителния Environmental Awareness Module или други стандарти.

Бивайки в тесен контакт със собственика на стандарта BRC, ние ви държим в течение относно най-новата информация и интерпретации на стандарта, така че да бъдете напълно готови, когато се извършва одита.

  • Сертифицирайки се с ISACert по BRC Iop стандарта ще увеличи доверието на Вашите клиенти във вашата система за качество и безопасност и управлението на Вашите доставки.
  • Нещо повече, чрез подобряване на безопасността на храните, стандартът също ще ви помогне да се намалят отпадъците, оплакванията от клиенти, изтеглянията на продукция от пазара и върнати продукти.
  • Вие ще имате по-задълбочена оценка на Вашата система за безопасност и качество от компетентен ISACert одитор по BRC Iop.
  • Вашият бизнес ще се появи в BRC Directory, която ви дава допълнително признание и води до по-голямо доверие у клиентите.
  • BRC Iop е признат от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и отговаря на изискванията, създадени от търговците на дребно, за да им гарантират високо ниво на защита на потребителите.

BRC Iop стандарта за опаковане и опаковъчни материали, както и допълнителни публикации и източници на информация са бързо и лесно достъпни чрез BRC Participate (онлайн платформата на BRC).

Стандартът BRC Iop може да бъде използван от всеки производител на опаковъчни материали за всички видове продукти - от храна до потребителски продукти. За логистични фирми, преработватели, агенти и брокери са предназначени други специализирани BRC стандарти.

BRC разработи допълнителен доброволен модул BRC Environmental Awareness Module, като опция за добавка към BRC Iop стандарта, за да помогне на компании, които все още нямат системи за управление на околната среда.

Стандартът BRC Iop е наличен на четири езика, като допълнителни преводи в момента се разработват.

Моля, свържете се с нас на office@isacert.bg  за най-новата информация.

Одитирането и сертификацията по BRC Iop е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

Стандартът BRC Iop може да бъдат използван от всеки производител на опаковъчни материали за всички видове продукти – от храна до потребителски продукти. Стандартът е разработен, за да ви помогне да имплементирате добри производствени практики и да поддържате добри системи за управление на безопасността и качеството. Това ще ви помогне да разработвате и произвеждате безопасни опаковъчни материали, които да отговарят ма законовите изисквания и нивото на качество, което клиентите Ви очакват.

Дали да се сертифицирате по BRC Iop или друг стандарт като FSSC Packaging зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.