Контакти

ISACert България

България,
София
ул. Люлин Планина, 42

ПК 1606

Вишан Крайнов

Мениджър Продажби

v.kraynov@isacert.bg

Mobile: 00359 885 517 783

Даниела Митренска

Мениджър по планиране и управление на одитите

Моб. телефон: + 359 882 923 998

d.mitrenska@isacert.bg