Контакти

ISACert България

България,
София
ул. Люлин Планина, 42

ПК 1606

Катерина Илиева

Мениджър Локален Офис и Оперативен мениджър

k.ilieva@isacert.bg

Tel: 00359 2 868 5064

Mobile: 00359 882 526 890

Пенка Иванова

Мениджър по планиране и управление на одитите

Моб. телефон: + 359 884 906445

p.ivanova@isacert.bg