Направления в сектор храни

ISACert обслужва всички сектори от веригата на доставка на храни от фермата до вилицата. Одитираме и сертифицираме фирми от селското стопанство, производството на плодове и зеленчуци, отглеждането на прици, производството, продажбата, логистиката, търговията на дребно и опаковането на храни. 

Специализирайки се само в областта на храните можем да се фокусираме напълно върху специфичните проблеми и съвременното развитие на цялата верига на доставка на храни. Управлението на качеството, безопасността на храните и устойчивото развитие са основни проблеми в това направление. Ползвайки услугите на ISACert, Вие получавате съдействие и знания, специално съобразени с Вашите нужди.

Нашите одитори са местни и имат опит във Вашата индустрия. Те говорят на същия език, на който говори и Вашият персонал. Това прави комуникацията по-лесна. Нашите одитори комбинират изискванията на международните стандарти и законодателство с техните познания за местните условия и законодателство.