FSSC 22000 Packaging Materials

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по FSSC 22000 -Packaging Materials

fssc22000

Вашият клиент изисква да имате валиден GFSI-признат сертификат. Вие искате да отговарите на това изискване, но нямате достатъчно детайлни спецификации, внедрени във Вашата система за безопасност на храните? Вие имате специално проектирана система, която отговаря на Вашата ситуация и искате да докажате, че безопасността на храните при призводството на Вашите опаковъчни материали е компетентно осигурена? Вие търсите сертифициращ орган с достатъчно опит, за да даде точна оценка на ефективността на Вашите управленски мерки и за да потвърдите избора Ви и Вашите решения.

Стандартът FSSC 22000 Packaging Materials е разработен специално за производителите на опаковки за храни, които са в пряк или непряк контакт с храната. Стандартът е всеобхватна схема за сертификация на системи за безопасност на храните базирана на съществуващите стандарти за сертифициране (ISO 22000, ISO 22003 и технически спецификации за пререквизитни програми).

Производители на опаковъчни материали за храни, които вече са сертифицирани по ISO 22000 ще се нуждаят от допълнителен преглед по технически спецификации за пререквизитни програми, за да отговарят на тази схема за сертификация. Организации, които искат да интегрират качеството в техните системи за управление следват изискванията на ISO 9001.

ISACert е призната и акредитирана за предоставяне на FSSC 22000 Packaging Materials сертификати. Одиторите на ISACert са опитни професионалисти и са специално подбрани, защото те са напълно запознати с "най-добрите практики" във Вашия сектор.

  • Одитът и сертификацията с ISACert Ви гарантира, че системата Ви отговаря на това, което Вашите клиенти и обществеността очаква от вас - производството на безопасни храни.
  • Сертификатът по FSSC 22000 Packaging Materials показва, че системата Ви за безопасността на храните е в съответствие с изискванията, които са дадени в тази схема и че Вашата организация е в състояние да поддържа съответствие с тези изисквания.
  • Чрез прилагането на FSSC 22000 Packaging Materials стандарта Вашата компания ефективно управлява риска и гарантира качеството и безопасността на продуктите Ви.
  • Да бъдете сертифицирани е най-добрата основа за по-нататъшни усилия за поддържане на Вашата система за безопасност на храните и ангажимента на Вашата организация за непрекъснато подобряване на резултатите.

Сертификатът по FSSC 22000 Packaging Materials се издава за срок от 3 години. Втората и третата година се прави контролен одит. Документите за FSSC 22000 стандарта са налични за сваляне тук.

Одитирането и сертификацията по FSSC 22000 е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

Стандартът FSSC 22000 Packaging Materials е разработен за сертифициране на системи за безопасност на храните на организациите в хранителната верига, които произвеждат опаковъчни материали за храни, които са в пряк или непряк контакт с храната.

FSSC 22000 Packaging Materials е особено полезен за компании, които не са предмет на подробни специфични изисквания, както при други GFSI-признати стандарти за сертификация. Също така производители, които имат опит с ISO сертификация могат да се възползват много от избора на FSSC 22000 стандарта.

Дали да се сертифицирате по FSSC 22000 Packaging Materials или друг стандарт, като BRC IoP или IFS Pack Secure зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.