FSSC 22000 - Food

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по FSSC 22000 - Food

fssc22000

Вашият клиент изисква да имате валиден GFSI-признат сертификат. Вие искате да отговарите на това изискване, но нямате достатъчно детайлни спецификации, внедрени във Вашата система за безопасност на храните? Вие имате специално проектирана система, която отговаря на Вашата ситуация и искате да докажате, че безопасността на храните е компетентно осигурена? Вие търсите сертифициращ орган с достатъчно опит, за да даде точна оценка на ефективността на Вашите управленски мерки и за да потвърдите избора Ви и Вашите решения.

FSSC 22000 стандартът е схема за сертифициране на системи за безопасност на храните, базиран на съществуващите стандарти за сертифициране (ISO 22000, ISO 22003 и технически спецификации за пререквизитни програми). Производители, които вече са сертифицирани по ISO 22000 ще се нуждаят от допълнителен преглед по технически спецификации за пререквизитни програми, за да отговарят на тази схема за сертификация.

В случай, че искате да интегрирате качеството във Вашата система, FSSC 22000 Q-серификация е на разположение. FSSC 22000-Q се състои от комбиниран FSSC 22000 и ISO 9001 сертификат.

ISACert е призната и акредитирана за предоставяне на FSSC 22000 сертификати. Одиторите на ISACert са опитни професионалисти и са специално подбрани, защото те са напълно запознати с "най-добрите практики" в индустрията.

  • Одитът и сертификацията с ISACert Ви гарантира, че системата Ви отговаря на това, което Вашите клиенти и обществеността очаква от вас - производството на безопасни храни.
  • Сертификатът по FSSC 22000 показва, че системата Ви за безопасността на храните е в съответствие с изискванията, които са дадени в тази схема и че Вашата организация е в състояние да поддържа съответствие с тези изисквания.
  • Чрез прилагането на FSSC 22000 стандарта Вашата компания ефективно управлява риска и гарантира качеството и безопасността на продуктите Ви.
  • Да бъдете сертифицирани е най-добрата основа за по-нататъшни усилия за поддържане на Вашата система за безопасност на храните и ангажимента на Вашата организация за непрекъснато подобряване на резултатите.

Сертификатът по FSSC 22000 се издава за срок от 3 години. Втората и третата година се прави контролен одит. Документите за FSSC 22000 стандарта са налични за сваляне тук.

Одитирането и сертификацията по FSSC 22000 е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

Стандартът FSSC22000 е разработен за сертифициране на системите за безопасност на храните при производителите на храни, които обработват или произвеждат животински продукти, нетрайни растителни продукти, продукти с дълъг срок на годност и други хранителни съставки като добавки, витамини и биокултури.

FSSC 22000 е особено полезен за компании, които не са предмет на подробни специфични изисквания, както при други GFSI-признати стандарти за сертификация. Също така производители, които имат опит с ISO сертификация могат да се възползват много от избора на FSSC 22000 стандарта.

Дали да се сертифицирате по FSSC 22000 или друг стандарт, като BRC Food  или IFS Food зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по FSSC 22000 стандарта за храните може да се комбинира с други стандарти за сертификация като IFS Food или BRC Food. За организации, които желаят да интегрират управление на качеството на храните в обхвата на тяхното сертификация, FSSC 22000-Q сертификация е на разположение. FSSC 22000-Q се състои от комбиниран FSSC 22000 и ISO 9001 сертификат.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.