GlobalG.A.P.

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по GlobalG.A.P.

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за Вашата компания, която произвежда плодове, зеленчуци или смесени култури. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството, безопасността, околната среда и здравето на работниците. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди Вашите добри селскостопански практики? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта GlobalG.A.P.? Искате ли Вашата фирма да бъде одитирана от сертифициращ орган с добра репутация и опитни одитори, които познават Вашия бизнес?

GlobalG.A.P. е глобална организация с ключова цел: безопасно, устойчиво земеделие по света. Тя създава доброволни стандарти за сертификация на селскостопански продукти по цял свят и все повече и повече производители, доставчици и купувачи хармонизират тяхните стандарти за сертификация. 

globalgap

GlobalGAP бе разработен, за да определи оперативните критерии за безопасност и качество на храните, които е необходимо да са налице в стопанства, които произвеждат селскостопански продукти.

ISACert е специализирана в одитиране и сертификация на компании като Вашата, които произвеждат храни. Одиторите на ISACert, които одитират по GlobalG.A.P. имат опит в селското стопанство, разбират вашите операции и това, което се случва в вашия сектор.

Одиторите на ISACert са обучени да комбинират одита по GlobalG.A.P. с допълнителни модули като GRASP и AH-protocol. Ако е необходимо, може да се направи комбинация и с местни стандарти за първичния сектор.  

Бидейки в близък контакт с притежателят на стандарта FoodPlus, Ви държим информирани за последните новини свързани със стандарта, за да бъдете напълно подготвени, когато одитът се състои. Моля, свържете се с нас на office@isacert.bg за последните новини.

 

  • Когато се сертифицирате по GlobalG.A.P., Вие намалявате рисковете за Вашия имидж, свързани с безопасността на храните.
  • Получавате достъп до местните и международни пазари, до нови доставчици и ритейлъри.
  • Ефективността на управлението на Вашата ферма ще се подобри.
  • Ще намалите разходите си намалявайки броя на одитите от втора страна на Вашата ферма.
  • Демонстрирате съответствие с United Nations Global Compact Food и Agricultural Principles.
  • Ползвате най-добрите практики на най- широко разпространения по света стандарт за селското стопанство.
  • Вашата компания ще се появи в базата данни на GlobalG.A.P. със сертифицирани фирми, която Ви дава по-голяма разпознаваемост и доверие от страна на клиентите.
  • GlobalG.A.P. е признат от GFSI (Глобалната инициатива за безопасност на храните) и затова отговаря на изискванията на ритейлърите, осигурявайки високо ниво на защита на потребителите.

 

Всички документи за GlobalG.A.P. стандарта са безплатни и достъпни на няколко езика онлайн на уебсайта на GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P., също познат като “Integrated Farm Assurance Standard” (IFA) е приложим за производители на храни в първичния сектор. Освен това GlobalG.A.P. разработи допълнителни доброволни модули за социалните практики ( GlobalG.A.P. Risk Assessment on Social Practices (GRASP)) и за доставчици на Albert Heijn (the AH-protocol). Тези модули могат да бъдат съчетани с одит по GlobalG.A.P.

В стандарта GlobalG.A.P. има две опции за сертификация:

Опция 1: Един производител с или без система за управление на качеството, която е по избор.

Опция 2: Повече производители със задължителна система за управление на качеството.

ISACert е акредитирана за сертификация по GlobalG.A.P. Плодове и Зеленчуци и Комбинирани култури за двете опции 1 и 2 и е призната за извършване на одити по GRASP и AH-protocol.

Моля пишете ни на office@isacert.bg за актуална информация за стандарта.

Одитът и сертификацията по GlobalG.A.P. е под акредитацията на ISACert BV в Ede, Холандия.

GLOBALG.A.P. е международно признат стандарт за производството във ферми. Чрез съответствието с един хармонизиран международен стандарт за безопасно и устойчиво производство на храни, Вие като производител може да покажете своята принадлежност към добрите селскостопански практики.

С допълнителния модул GRASP Вие подобрявате Вашата система за управление в социален аспект, показвате своята отдаденост към социалната отговорност и подобрявате своите позиции о отношение на дставчици и закупчици.

Стандартът GlobalGAP може да се използва от всяка фирма, произвеждаща храни, както за култури, отглеждани в парници, така и за такива, които не са.

Дали да се сертифицирате по GlobalG.A.P. или друг международен или местен стандарт, зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Одитирането и сертификацията по GlobalG.A.P. стандарта може да бъдат комбинирани с други одити, като GRASP, AH-protocol или други (,естни) стандарти за селско стопанство.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.