Global Red Meat Standard (GRMS)

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по GRMS

GRMS

Качеството и безопасността на храните е от ключово значение за компаниите, които се занимават с преработка на месо и месни продукти. Вашите партньори искат гаранции за ангажимента ви към прилагане на хуманно отношение към животните и осигуряване качество и безопасност. Можете ли да дадете такива гаранции и те световно признати ли са? Доказани ли са от независима организация от трета страна? Вашите клиенти изискват ли да ги докажете чрез сертификация по стандарта GRMS? Искате ли компанията ви да бъде одитирана от  призната и наложила се сертифицираща организация с опитни одитори, познаващи вашия бизнес?

GRMS е стандарт специално разработен за процесите по клане, рязане, обезкостяване и продажба на червено месо и месни продукти. За разлика от останалите по- всеобхватни схеми за качество в храните, GRMS е съобразен със специфичните изисквания, които се прилагат при преработка на месо и хуманно отношение към животните.

Стандартът GRMS обхваща целия производствен цикъл по веригата и е приложим за всички аспекти по транспортиране, съоръжения за отглеждане, зашеметяване, клане, рязане, обезкостяване и обработка на месо и месни продукти.

Стандартът GRMS е фокусиран върху критични области, които засягат поддържането на високи нива на хуманно отношение към животните и безопасност на месото, за разлика от останалите актуални стандарти, които има по –широк обхват и приложение. Фактът, че стандартът GRMS е специално разработен за месната индустрия, осигурява на вашите клиенти безценен инструмент за измерване на вашето представяне кат доставчик на безопасно месо и месни продуктиhas. Основните ползи от стандарта са:

 • GRMS покрива ключови области на останалите търговски стандарти, но е специализиран за производство на месо
 • GRMS обхваща аспекти свързани с хуманно отношение към животните, условия на труд и околна среда
 • Фокусира се върху критични области за осигуряване на високи нива на качество и безопасност на месото
 • Прави връзка с фермите за първично производство
 • GRMS осигурява по-детайлна база за оценка на месо и месни продукти

ISACert е специализирана в сертифицирането на компании като Вашата. Одиторите на ISACert са квалифицирани да комбинират одита по GRMS с други стандарти като BRC Food, FSSC 22000 или IFS Food.

 • Сертифицикацията по GRMS стандарта ще увеличи доверието на Вашите клиенти във вашата система за качество и безопасност и управлението на Вашaта верига на доставки.
 • Сертифицикацията по GRMS стандарта демонстрира прозрачността на вашата система за качество, безопасност и хигиена, внедрена във вашата организация за производство на месо и месни продукти.
 • Нещо повече, сертифицикацията по GRMS стандарта доказва, че вие работите и спазвате най-високите стандарти за условия на труд и хуманно отношение към животните.
 • В допълнение, подобрявайки безопасността на храните чрез внедряване изискванията на стандарта GRMS, ви помага да намалите отпадъците, оплакванията от клиенти, изтеглянията на продукция от пазара и върнати продукти.
 • Вие ще имате по-задълбочена оценка на Вашата система за безопасност и качество от компетентен ISACert одитор по GRMS.
 • Вашият бизнес ще се появи в списъка на GRMS за проверени компании, което ви дава допълнително признание и води до по-голямо доверие у клиентите.
 • GRMS е признат от GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните) и поради тази причина отговаря на специфичните изисквания на търговците на едро и дребно като им осигурява високо ниво на защита пред потребителите.

Стандартът GRMS е приложим единствено за месната индустрия. Стандартът GRMS и неговите насоки за приложение са свободно достъпни на уебсайта на GRMS ( download GRMS standard (pdf) за стандарта, download GRMS guideline (xls) за насоки).

Тъй като поддържаме тясна връзка с притежателите на стандарта – Датския съвет на земеделието и храните, ние ви държим информирани за най-актуалните новини около стандарта, така че да сте напълно подготвени когато дойде деня на одита. За най-актуална информация можете да се свържете с нас на office@isacert.bg.

Одит и сертификация по GRMS се извършва под акредитацията на ISACert BV от Еде, Холандия.

Стандартът GRMS, специално разработен за процесите по клане, рязане, обезкостяване и продажба на червено месо и месни продукти, обхваща цялата производствена верига и поради тази причина е приложим за всички аспекти по транспортиране, съоръжения за отглеждане, зашеметяване, клане, рязане, обезкостяване и обработка на месо и месни продукти.

Стандартът GRMS е създаден, за да ви помогне да установите добри производствени практики, за да произвеждате безопасни, отговарящи на законовите изисквания продукти, които отговарят и на очакваното качество от страна на Вашите клиентите.

Дали да се сертифицирате по GRMS или друг стандарт, като BRC Food, IFS Food или FSSC22000 зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по стандарта за храните GRMS може да се комбинира с други стандарти за сертификация като IFS Food или FSSC22000.

Имате въпроси ? • Изпратете мейл на  office@isacert.bg  със запитване за повече информация.

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.