IFS Cash & Carry

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по IFS Cash & Carry

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за Вашата компания като Cash & Carry-пазар или търговец на едро в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на Вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на Вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта IFS Cash & Carry?

Стандартът IFS Cash & Carry/Wholesale бе разработен за оптимизиране на процедурите по одитиране на cash & carry пазари и търговци на едро. Тези два различни вида бизнес оператори се разглеждат като важна връзка между производителите и препакетиращи фирми, както и търговски клиенти. С помощта на тези бизнес оператори, те могат да преработват  малки количества непакетирани продукти заедно с тяхната широка гама от продукти.

IFS Cash & Carry/ Wholesale дава възможност за на мулти-сайт сертификация при определени условия за обекти и пазари с подобни дейности.

IFS Cash & Carry/ Wholesale се основава на стандарта IFS Food, предоставящ база за безопасността и качеството на храните. IFS Cash & Carry/ Wholesale дава възможност за постигане на мулти- сертифициране сайт, при определени условия, за обекти и пазари с подобни дейности.

ISACert е специализирана в сертификацията по стандарти като IFS Cash & Carry на компании катo Вашата, активни в производството на храни и веригата на доставка на храни. Одиторите на ISACert , които одитират по IFS стандартите имат опит в хранително-вкусовата промишленост, разбират Вашата работа и знаят какво се случва във Вашата бизнес среда.

Сертификацията по IFS Cash & Carry може да ви предложи ключови предимства, когато се стремите към съвършенство в качеството, безопасността на храните и удовлетвореността на клиентите и търсене на конкурентно предимство на Вашия пазар:

  • По-добро разбиране на ръководството и персонала по отношение на добри практики, стандарти и процедури,
  • Мониторинг за спазването на местното законодателство за храните,
  • По-ефективно използване на ресурсите,
  • Намаляване на необходимостта от одити от втора страна на клиентите,
  • Възможност да намалите тотала на времето на одита чрез комбинирането на различни одити,
  • Повече гъвкавост чрез индивидуално внедряване с основан на риска подход;
  • Подобряване на бизнес репутацията като производител на висококачествени и безопасни продукти
  • Възможност да търгувате с клиенти, които изискват одити от трета страна.

Най-новата версия на стандарта IFS  Cash & Carry може да бъде свалена от интернет страницата на IFS.

Одитирането и сертификацията по IFS Cash & Carry е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

IFS Cash & Carry / Wholesale е стандарт, който обхваща всички обработващи дейности на насипни неопаковани продукти на Cash & Carry-пазари или търговци на едро. Тя също така включва производствен процес на малко количество продукт като кайма. Изискванията на този стандарт са същите като IFS Food, но в допълнение бе разработен наръчник, в който се описва как да се справят с конкретни изисквания на Cash & Carry-пазари или търговци на едро. Също така мулти-сайт сертификация е възможна.

Дали да се сертифицирате по IFS Cash & Carry или друг стандарт, като BRC Storage & Distribution или FSSC 22000 зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по IFS Cash & Carry стандарта може да бъде комбинирана с друг вид сертификация.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.