IFS Logistics

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по IFS Logistics

ifs-logistics

Качеството и безопасността на храните са от ключово значение за вашата компания, работеща в хранително-вкусовата промишленост. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството и безопасността на храните. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди това? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта IFS Logistics?

IFS Logistics е стандарт за компании, занимаващи се с логистични дейности на хранителни и нехранителни продукти, като например транспорт, съхранение, товарене/разтоварване и т.н. Той се отнася за всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, морски, или въздушен; замразени/охладени продукти или стабилни продукти (различни състояния на материята: течни, твърди или газ).

Този стандарт се отнася и за доставчиците на услуги по размразяване и замразяване, както и за логистични компании, използващи доставчици на услуги за техния транспорт и / или дейности за съхранение.

ISACert е специализирана в сертификацията по стандарти като IFS Logistics на компании катo Вашата, активни в производството на храни и веригата на доставка на храни. Одиторите на ISACert , които одитират по IFS стандартите имат опит в хранително-вкусовата промишленост, разбират Вашата работа и знаят какво се случва във Вашата бизнес среда.

Сертификацията по IFS Logistics може да Ви предложи ключови предимства, когато се стремите към съвършенство в качеството, безопасността на храните и удовлетвореността на клиентите и търсене на конкурентно предимство на Вашия пазар:

  • По-голямо доверие вдоставчиците и продуктите
  • По-малко време за мониторинг на доставчици
  • Надлежна проверка за защитата
  • Възможностда се намали себестойността на всеки одит чрез комбиниране на различни видове одити по едно и също време
  • Мониторингна спазването на законовите разпоредби за хранителни/нехранителни продукти
  • По-ефективноизползване на ресурсите
  • Намаляване нанеобходимостта от одити от втора страна на клиенти
  • Независимодит от трета страна
  • Подобренабизнес репутация като доставчик на висококачествени и безопасни продукти
  • Възможност за търговията с клиенти, които настояват за одити от трета страна

Най-новата версия на стандарта IFS Logistics, както и нейни ревизии може да свалите от уебсайта на IFS.

Одитирането и сертификацията по IFS Food е под акредитацията на ISACert BV в Еде, Холандия.

Стандартът IFS Logistics  е приложим както за хранителни, така за и нехранителни продукти и обхваща всички логистични дейности, като товарене, разтоварване и транспортиране. Стандартът може да се прилага за всички видове транспорт; тежкотоварни автомобили, влакове, кораби, самолети и всеки друг вид транспорт (такива с контролирана температура или при стайна температура).

Дали да се сертифицирате по IFS Logistics или друг стандарт като BRC Storage and Distribution зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Сертификацията по IFS Logistics стандарта може да бъде комбинирана с друг вид сертификация, като тази по IFS Food, BRC  Food или FSSC22000 стандартите.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.