IFS стандарти

IFS стандартите гарантират, че сертифицираните фирми произвеждат продукт или извършват услуга, която отговаря на спецификациите на клиента след непрекъсната работа по подобрение на процесите.

Подробна информация за IFS стандартите може да откриете тук: