Oдит и сертификация от ISACert – с какво те са полезни за Вас?

След като сте били одитирани и сертифицирани от ISACert Вие демонстрирате на Вашите клиенти, конкуренти, доставчици, персонал и инвеститори в хранително-вкусовата промишленост, че използватеуважаваните в индустрията най-добри практики в областта на безопасността и качеството на храните.

Сертифицирайки се от ISACert, Вие ще бъдете в състояние да затвърдите текущата си позиция на пазара,демонстрирайки на Вашите клиенти и други заинтересовани страни, които управляват бизнеса Ви, че сте в съответствие с изискванията на международните стандарти. Сертификатът от ISACert ще засили доверието им във Вашите възможности като доставчик и бизнес партньор, ще укрепи  връзката между Вас, както и щестабилизира или увеличи обема на бизнеса, който правите с тях.

Когато отговаряте на изискванията и сте сертифициран по съответните международни стандарти, доказвайки това със сертификат, издаден от ISACert, ще бъдате по-добре подготвени при преследването на нови възможности.

Бизнесът с храни е силно конкурентен пазар. Познаването на настоящите и бъдещи изисквания на клиентите Ви и готовността да демонстрирате съответствието си с тях може да създаде безценно конкурентно предимство за Вас.  Това да бъдете одитирани и сертифицирани от ISACert ще ви изкара на по-предни позиции от Вашите конкуренти и по този начин ще Ви помогне да бъдете предпочитан доставчик.

Процесът на постигане и поддържане на сертификация, който Вие изминавате с ISACert, също ви помага да сте сигурни, че непрекъснато подобрявате и усъвършенствате Вашите дейности. Този процес наредовни оценки ще подобри отговорността, ангажираността и мотивацията на персонала. Одитът и сертификацията на ISACert подобряват ефективността на Вашата организация, подобрява общотопредставяне и с това Ви помага да реализирате по-добри резултати за компанията.