ISO 22000 Food

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по ISO 22000

iso

Вие оперирате във хранително-вкусовата промишленост, като сте фокусирани върху занаяти, институции, компании за обслужване, ХОРЕКА. Желаете да бъдете бдителни по отношение осигуряване качеството и безопасността на храните и привлечете вниманието на вашите клиенти в тази посока. В състояние ли сте да демонстрирате тези усилия и признати ли са те в световен мащаб? Доказвате и ги чрез независим одит от трета страна?

 

Част от сертификационния процес по ISO22000 е извършването на оценка от страна на   ISACert одитор, който оценява възможността на вашата организация да отговори на изискванията на стандарта ISO 22000. Одиторите на ISACert са опитни професионалисти и са специално подбрани, тъй като имат задълбочени познания по най-добрите практики във вашата индустрия. Богатият трудов стаж и опит на одитора го прави напълно способен да взима информирани решения и прави оценки по време на прегледа на вашата HACCP и управленска система. Благодарение на своята експертиза, той е отличен партньор за дискусии и в повишаване информираността на служителите.

  • Задълбочен анализ на вашата система за качество и безопасност от компетентен одитор с опит във вашата индустрия
  • Подробен доклад от одит, който ясно показва отклоненията от изискванията на стандарта ISO22000 и ви помага да минимизирате рисковете
  • Ако е приложимо, сертификат, който ви дава възможност да привлечете вниманието на вашите клиенти
  • По-малко разходи и време за извършване на одити от страна на доставчици

ISO 22000 определя критериите за изграждане на система за управление на безопасността на храните и е стандарт, който подлежи на сертификация. Той очертава какво трябва да направи организацията, за да демонстрира способност да контролира опасностите и рисковете за храните, за да гарантира тяхната безопасност. Може да се прилага от всякакъв тип организация, без значение от размер или място във веригата за доставка на храни.

Можете свободно да разгледате наличните материали за  ISO 22000:2005 на ISO онлайн платформатаon. Повече информация относно ISO и ISO 22000 можете да намерите тук  

Важно – стандартът ISO 22000 подлежи на ревизия, като проект на новата версия се очаква в средата на 2016 година, а финална версия в началото на 2017 година. За да получите най-актуална информация за стандарта, пишете на office@isacert.bg .

Стандартът ISO 22000 обхваща дейности, които влияят върху безопасността на храните във всички компании. ISACert е акредитирана да извършва сертификация на компании, които се занимават с производство и преработка, търговия, съхранение и транспортиране и опаковъчни материали. Сертификация по ISO 22000 може да представлява интерес за:

  • Компании, които избират да внедрят професионална система за управление на безопасност на храните
  • Компании, които се нуждаят от задълбочен преглед и анализ на техните системи за безопасност
  • Компании, които искат да повишат своя (международен) имидж благодарение на сертификационния процес
  • Компании, които искат да промотират своята организация благодарение на сертификационния процес
  • Компании, които имат търговски обекти извън ритейл сектора
  • Компании, чиито клиенти нямат специфични изисквания за сертификация

Имате въпроси ? • Изпратете мейл на  office@isacert.bg  със запитване за повече информация

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.