ISO 9001

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по ISO 9001

За всяка компания или организация е от изключителна важност да има доволни клиенти и да може да задържи тяхната удовлетвореност. Това начинание изисква правилно организиране на множество аспекти. Ако искате да демонстрирате структурираност и прозрачност е необходимо да въведете стандарта ISO 9001. Този систематичен подход ще ви позволи да постигнете непрекъснато подобрение на вашите процеси.

Вашият ISACert одитор ще ви помогне да постигнете сертификация по ISO 9001. Този сертификат демонстрира, че вашата система за управление на качеството отговаря на изискванията  и очакванията на вашите клиенти, акционери и служители, както и на приложимите законови разпоредби. Сертификация по ISO 9001 визуализира вашият стремеж към непрекъснато подобрение и изпраща ясно послание към вашите служители и клиенти .

Правилното изпълнение на изискванията на стандарта ISO 9001 води до следните ползи:

  • Вашите продукти/услуги напълно отговарят на изискванията и очакванията на вашите клиенти
  • Служителите ви получават удовлетвореност от работата си и са по-мотивирани
  • Акционерите и инвеститорите получават по-висока възвръщаемост на инвестициите си, по-голям пазарен дял и по-високи приходи
  • Вашите доставчици и партньори се радват на стабилно и ползотворно сътрудничество
  • Вашата организация има позитивен имидж сред обществото като цяло

Освен това, стандартът предлага редица предимства по отношение на някои специфични законови разпоредби, като например разпоредбите на Европейската директива за съответствие на продукта (CE маркировка).

Стандартът ISO 9001 обхваща различни аспекти от управление на качеството и е един от най-разпознаваемите ISO стандарти. Стандартът предлага ръководство и насоки за компании и организации, които искат да подсигурят съответствието на своите продукти и услуги и постоянното подобрение на качеството.

Важно – стандартът ISO 9001 бе наскоро ревизиран. Можете да научите повече за новата ревизия тук

За да получите най-актуална информация за стандарта пишете на office@isacert.bg

Одит и сертификация по ISO 9001 се извършва под акредитацията на ISACert BV, Еде, Холандия.

ISO 9001:2015 определя критериите за изграждане на система за управление на качеството и е стандарт, който подлежи на сертификация. Може да се прилага от всякакъв тип организация, без значение от размер или сфера на дейност. Съществуват над 1 милион компании или организации от над 170 държави, сертифицирани по ISO 9001.

Стандартът е базиран на принципи за управление на качеството, поставяйки фокус върху клиента, мотивацията и ангажираността на ръководството, процесния подход и непрекъснато подобрение. Тези принципи са подробно описани в pdf Quality Management Principles. Спазването на принципите на ISO 9001:2015 помага на организацията да доставя качествени продукти и услуги, които са в синхрон с изискванията на клиентите, което от своят страна носи бизнес ползи.

Имате въпроси ? • Изпратете мейл на  office@isacert.bg  със запитване за повече информация

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.