Логистика, съхранение и дистрибуция на храни

Фирмите, работещи в областта на транспорта, съхранението, товаренето / разтоварването и др. на хранителни продукти, независимо от вида транспорт (автомобилен, железопътен, морски или въздушен), всички те извършват дейности, които са критични за безопасността, качеството, надеждността и целостта на продукта. Много фирми в транспортния и логистичен сектор искат да докажат, че работят в съответствие с най-високите стандарти, които доказват, че продуктът е в безопасност докато е в техни ръце. Такива компании разчитат на опита на ISACert да ги вдъхнови да вземат възможно най-добрите мерки за това. ISACert е специалист в областта на одита и сертификацията на фирми от сектора за транспорт и логистика на хранителни продукти.

Тук може да откриете нашите услуги, свързани с този сектор: