Marine Stewardship Council (MSC) & Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по MSC и ASC

Като компания, оперираща в сектор Храни, за вас е изключително важно да отговорите на изискванията на обществото и вашите клиенти за устойчиво и отговорно производство и използване на ресурси. Вашите партньори искат гаранции за ангажимента ви към устойчив начин на производство. Можете ли да дадете такива гаранции и те световно признати ли са? Доказани ли са от независима организация от трета страна? Вашите клиенти изискват ли да ги докажете чрез сертификация по стандарта MSC/ASC Chain of Custody standard? Искате ли компанията ви да бъде одитирана от  призната и наложила се сертифицираща организация с опитни одитори, познаващи вашия бизнес?

ISACert предлага сертификация по MSC и ASC Chain of Custody за всички компании в хранителната верига на доставка. MSC/ASC сертификация може да бъде предложена на компании с:

 • Една площадка
 • Няколко площадки
 • Групи от компании (напр. франчайз/ ритейл организации)
 • Организации, които имат пряк контакт с потребителите (e.g. павильони със свежа храна, ресторанти)

Ние можем да ви посъветваме кое е най-доброто за вас решение!

ISACert е специализирана в извършване на сертификационни услуги в компании като вашата. Одиторите на ISACert са квалифицирани в извършване на комбинирани одити по MSC и ASC Chain of Custody с други стандарти като BRC, IFS, FSSC 22000 .

Тъй като поддържаме близки контакти с притежателите на стандартите MSC и ASC, ние можем да ви информираме за всички новости около тях, така че да сте напълно подготвени за превеждане на одит.

 • Сертификация по MSC и ASC демонстрира вашия ангажимент към прилагане на практики за опазване на околната среда (устойчив риболов/устойчиво земеделие);
 • Вашата организация отговаря на изискванията на големи ритейлъри, както и на други участници във веригата на доставка на храни;
 • Демонстрирате на всички заинтересовани страни включително вашите клиенти, че вашите продукти допринасят за опазване на околната среда чрез използване на практики за устойчиво земеделие и устойчиви практики за риболов;
 • Сертификацията ви дава възможност за достъп до нови пазари
 • Получавате задълбочена оценка на проследимостта на вашите продукти от компетентен ISACert MSC и ASC одитор.
 • Присъствие в базата данни на MSC/ASC, което ви носи допълнителна разпознаваемост и доверие сред клиентите.

 

Доставчици на MSC и ASC Chain of Custody са рибарници (MSC) и аква- фермери (ASC). Но сертификация във веригата на доставка на храни се осъществява единствено чрез стандарта MSC Chain of Custody.

Полезни материали и насоки относно стандарта MSC Chain of Custody и ползите за различните видове организации могат да бъдат свалени от сайта на  MSC.

За най-актуална информация се свържете с  нас на office@isacert.bg .

Одит и сертификация по MSC и ASC се извършва под акредитацията на ISACert BV  от Ede, Холандия.

Големите производители и ритейлъри подкрепят и изискват MSC / ASC сертификация. Сертификация по  MSC / ASC е приложима за оператори от веригата на доставка на храни, които:

 • Произвеждат риба/рибни продукти
 • Оперират с риба (съхранение, преработка, пакетиране, т.н.)
 • Използват MSC / ASC претенции ( B2B или B2C)

MSC и ASC Chain of Custody програмата се базира на 5 принципа:

Принцип 1: Сертифицирани продукти са закупени от сертифицирани доставчици

Принцип 2: Сертифицираните продукти могат да бъдат идентифицирани

Принцип 3: Сертифицираните продукти са сегрегирани

Принцип 4: Сертифицираните продукти са проследими и обемите се регистрират

Принцип 5: Организацията има управленска система

Сертификацията по MSC или ASC Chain of Custody може да бъде комбинирана със сертификация по други стандарти като IFS, BRC или FSSC22000. ISACert може да ви предложи такава комбинация.

Имате въпроси ? • Изпратете мейл на  office@isacert.bg  със запитване за повече информация

 

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.