Предварителни одити

Предварителните одити са по желание на клиента. Те са препоръчителни в случай на първи сертификационен одит по даден стандарт, тъй като предварителният одит ще Ви покаже къде са Вашите пропуски или слаби места, които трябват да бъдат коригирани преди официалния одит.

По време на предварителния одит одитор на ISACert  преценява дали представянето на Вашата организация отговаря на изискванията на стандарта. В случай на пропуски или слабости Вие ще бъдете в състояние да ги разрешите преди да се проведе първата официална оценка.