QS - Пилешко месо

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по QS - Poultry

gb

Качеството, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и проследимостта са от ключово значение за вашата компания, работеща във веригата за производство на пилешко месо. Купувачите на вашите продукти изискват от вас да им предоставите гаранции за ангажимента на вашата компания към качеството, безопасността на храните, хуманното отношение към животните и проследимостта. Вие в състояние ли сте да предоставите тези гаранции и признати ли са те в световен мащаб? Има ли независима трета страна, която да потвърди вашите добри селскостопански практики? Изискват ли от Вас Вашите клиенти да го докажете със сертификация по стандарта QS - Poultry? Искате ли Вашата фирма да бъде одитирана от сертифициращ орган с добра репутация и опитни одитори, които познават Вашия бизнес?

Стандартът QS - Poultry бе разработен от заинтересовани страни в производството на пилешко месо, дефинирайки изискванията за осигуряването на качество и хумано отношение към животните в ози сектор още през 2004 г.

ISACert е специализирана в одитиране и сертификация на компании произвеждащи пилешко месо като Вашата. Одиторите на ISACert, които одитират по QS - Poultry имат опит в селското стопанство, разбират вашите операции и това, което се случва във вашия сектор.

Одиторите на ISACert са обучени да комбинират одита по QS - Poultry с други стандарти като IKB Poultry. Ако е необходимо, може да се направи също комбинация с местни стандарти за първичния сектор. 

Бидейки в близък контакт с притежателят на стандарта ‘QS Qualität und Sicherheit GmbH’, Ви държим информирани за последните новини свързани със стандарта, за да бъдете напълно подготвени, когато одитът се състои. Моля, свържете се с нас на office@isacert.bg за последните новини.

 • Когато се сертифицирате по QS - Poultry, Вие намалявате рисковете за Вашия имидж, свързани с безопасността на храните.
 • Получавате достъп до местните и международни пазари, до нови доставчици и ритейлъри.
 • Ефективността на управлението на Вашето стопанство ще се подобри.
 • Ще намалите разходите си намалявайки броя на одитите от втора страна на Вашето стопанство.
 • Ще проверите себе си чрез най- широко разпространения в Европа стандарт за производството на пилешко месо.
 • Вашата компания ще се появи в базата данни на QS - Poultry със сертифицирани фирми, която Ви дава по-голяма разпознаваемост и доверие от страна на клиентите.

Осигуряването на качеството в стандарта QS – Poultry се базира на 3 взаимносвързани нива на инспекция:

 • Първото ниво на инспекция е самооценката на място. На това ниво, самите дружества гарантират, че те надеждно правят мониторинг и съвестно документират всички предвидени изисквания. QS ги подкрепя в това начинание с ясно определени изисквания и практически ориентирани насоки и чек-листове. Можете да изтеглите всички необходими документи от нашия уебсайт.
 • Второто ниво на схемата QS има два централни елемента: независима проверка (одит) на бизнеса от квалифицирани одитори и участието на бизнеса в различните програми за наблюдение.
  • По време на независима проверка, одиторите проверяват и процесите на производство и маркетинг на място, както и документацията за тези процеси. Това позволява идентифициране и отстраняване на несъответствията с изискванията и системните дефекти.
  • В допълнение, фирмите и предприятията, участващи в схемата QS вземат участие в различни програми за мониторинг. Систематичното записване и оценката на данните позволяват откриване и оценка на потенциалните рискове за безопасността на храните на ранен етап.
  • Третото ниво е проверката на инспекторите. Като част от схемата за системата за интегритет на системата (SIKS), QS гарантира, че осигуряването на качеството от фермата до магазина функционира безупречно. Този процес също така включва наблюдение на работата на сертифициращите органи, одиторите и лабораториите.

Всички наръчници, чек-листове и други помощни документи за QS - Poultry стандарта могат да бъдат достъпвани безплатно и на няколко езика от уебсайта на QS.

Моля пишете ни на office@isacert.bg за актуална информация за стандарта.

Одитът и сертификацията по QS - Poultry е под акредитацията на ISACert BV в Ede, Холандия.

За птицевъдите здравите и отговорно отглеждани животни са най-голямият актив. Кланиците и преработвателните предприятия могат да разчитат на доставка на здрави животни само при едни съвестни грижи, хигиенично отглеждане и подходящо хранене. При транспортирането на живите животни, безопасността и благосъстоянието на животните имат най-голям приоритет. Това е в основата на безопасните храни. Стандартът QS - Poultry може да се използва от всички производители или преработватели на пилешко месо.

Дали да се сертифицирате по QS - Poultry или друг международен или местен стандарт зависи от изискванията на Вашите клиенти.

Одитирането и сертификацията по QS - Poultry стандарта може да бъде комбинирана с друг вид сертификация, като тази по IKB Poultry или други (местни) стандарти за първичния сектор.

Ако искате да научите повече, моля изпратете Вашето запитване на: office@isacert.bg .

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.