Кръгла маса за устойчиво палмово масло (RSPO)

Одитиращи и сертификационни услуги на ISACert по RSPO 

Като компания, оперираща в сектор Храни, за вас е изключително важно да отговорите на изискванията на обществото и вашите клиенти за устойчиво и отговорно производство и използване на ресурси. Вашите партньори искат гаранции за ангажимента ви към устойчив начин на производство. Можете ли да дадете такива гаранции и те световно признати ли са? Доказани ли са от независима организация от трета страна? Вашите клиенти изискват ли да ги докажете чрез сертификация по стандарта RSPO Chain of Custody standard? Искате ли компанията ви да бъде одитирана от  призната и наложила се сертифицираща организация с опитни одитори, познаващи вашия бизнес?

ISACert предлага сертификация по RSPO Chain of Custody за всички компании, които използват RSPO сертифицирано устойчиво палмово масло или продукти от палмово масло. RSPO сертификация може да бъде предложена на компании с една или няколко на брой площадки.

Ние можем да ви посъветваме кое е най-доброто за вас решение!

ISACert е специализирана в извършване на сертификационни услуги в компании като вашата. Одиторите на ISACert са квалифицирани в извършване на комбинирани одити по RSPO Chain of Custody и други стандарти като BRC, IFS, FSSC 22000.

Тъй като поддържаме близки контакти с притежателя на стандарта – Кръглата маса за устойчиво палмово масло, ние можем да ви информираме за всички новости около стандарта, така че да сте напълно подготвени за превеждане на одит.

  • Демонстрира вашия ангажимент към прилагане на практики за опазване на околната среда;
  • Отговаряте на изискванията на големи ритейлъри, както и на други участници във веригата на доставка на храни;
  • Демонстрирате на всички заинтересовани страни включително вашите клиенти, че вашите продукти допринасят за опазване на околната среда чрез използване на практики за устойчиво производство на палмово масло.
  • Сертификацията ви дава възможност за достъп до нови пазари
  • Получавате задълбочена оценка на проследимостта на вашите продукти от компетентен ISACert RSPO одитор.

Присъствие в базата данни на RSPO, което ви носи допълнителна разпознаваемост и доверие сред  клиентите.

RSPO сертификация се подкрепя и поддържа от членовете на RSPO, и участници идващи от много различни среди, включително плантации, преработватели и търговци, производители на крайни продукти и ритейлъри, финансови институции, НПО.

Веригата на доставка на палмово масло, от тропиците до използването му като съставка в крайните продукти на търговските вериги от цял сват, е сложна.За да се осигури доверие в претенциите за устойчивост в края на веригата, всички организации, които притежават или оперират с RSPO сертифицирано палмово масло или продукти от него, е необходимо да бъдат сертифицирани.

Сертификацията по RSPO chain of custody осигурява интегритета на устойчиво палмово масло, т.е. че продаденото като устойчиво палмово масло действителност е било произведено от сертифицирани плантации.  

В рамките на RSPO сертификация има 4 приложими модела:

IDENTITY PRESERVED - Устойчиво палмово масло от един разграничим сертифициран източник, се съхранява отделно от обикновеното палмово масло в цялата верига за доставки

SEGREGATED - Устойчиво палмово масло от различни сертифицирани източници се съхраняват отделно от обикновеното палмово масло в цялата верига за доставки.  

MASS BALANCE - Устойчиво палмово масло от сертифицирани източници се смесва при транспорт разделно с обикновено палмово масло в цялата верига за

GREEN PALM / BOOK & CLAIM - Във веригата не се следи за наличието на устойчиво палмово масло. Производителите и търговците на дребно могат да се купят суровина със сертификат за GreenPalm от RSPO-сертифициран производител  

За да се сертифицирате по RSPO или GreenPalm, вашата организация трябва да стане член на RSPO или GreenPalm. Можете да кандидатствате за членство on line на сайта на RSPO или GreenPalm.

Полезни материали и насоки относно стандарта RSPO Chain of Custody могат да бъдат свалени от сайта на  RSPO.

За най-актуална информация се свържете с нас на office@isacert.bg .

Одит и сертификация по RSPO се извършва под акредитацията на ISACert BV, Еде, Холандия.

RSPO сертификация е валидна за оператори във веригата на доставка на храни, които:

  • Притежават RSPO сертифицирани продукти от палмово масло
  • Физически оперират (съхранение, преработка, пакетиране, т.н.) с RSPO сертифицирани продукти от палмово масло
  • Използват RSPO претенции ( B2B или B2C)

Сертификацията по RSPO Chain of Custody може да бъде комбинирана със сертификация по други стандарти като IFS, BRC или FSSC22000. ISACert може да ви предложи такава комбинация.

Имате въпроси ? • Изпратете мейл на office@isacert.bg със запитване за повече информация

ISACert е една от водещите одитиращи и сертифициращи организации в областта на храните и веригата на доставка на хранителни продукти. ISACert предоставя реномирани одитиращи и сертифициращи услуги в световен мащаб. Имаме амбицията да осъществяваме детайлни и качествени одити на ниво, което отговаря на изискванията на всички заинтересовани страни. Чувстваме се ангажирани не само в това да одитираме компаниите по стандартите, но също така да ги водим към подобрения на тяхната безопаст и качество на продуктите като цяло.